Elektrowiz
Portal do zarządzania danymi pomiarowymi

Elektrowiz to aplikacja służąca do przechowywania i wizualizacji parametrów izolacji generatorów.

Aplikacja umożliwia operowanie na następujących parametrach generatorów: